Zarządzenie Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału „Artes Liberales” UW z dnia 30 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w semestrze zimowym na kierunkach studiów I i II stopnia organizowanych na Wydziale „Artes Liberales”.

Zarządzenie 

Załącznik do Zarządzenia 

Opublikowano: 30 września 2021 r.