25 marca 2021 r. odbyło się spotkanie Polskiego Towarzystwa Studiów Nowogreckich z okazji 200. rocznicy wybuchu powstania greckiego.

Dostępny jest zapis spotkania.

Poniżej znajdują się webowe wersje prezentacji towarzyszących wystąpieniom prelegentów oraz program spotkania. Chochlik uciął niestety pierwsze dwie minuty, podczas których dr hab. Przemysław Kordos przywitał krótko zebranych i swoje wystąpienie rozpoczęła prof. dr hab. Małgorzata Borowska.

Materiały i prezentacje:
・M. Borowska: treść wystąpienia
https://tinyurl.com/250321-mborowska1 oraz wyciąg z „Gazety Krakowskiej” https://tinyurl.com/250321-mborowska2
・M. Bzinkowski: 
https://tinyurl.com/250321-mbzinkowski
・K. Gortych-Michalak: w przygotowaniu
・E.R. Janion: 
https://tinyurl.com/25032021-erjanion
・M. Kalinowska: 
https://tinyurl.com/25032021-mkalinowska
・P. Kordos: 
https://tinyurl.com/25032021-pkordos

Program:
・Małgorzata Borowska, „Doniesienia podług wiary godnych listów głoszą…” czyli pierwszy rok powstania Greków w „Gazecie Krakowskiej”
・Michał Bzinkowski, Greckie powstanie 1821 w scenariuszu filmowym Nikosa Kazantzakisa „Czerwona chusta” (Το Κόκκινο Μαντίλι, 1928)
・Karolina Gortych-Michalak, Co wiemy o Grecji w oparciu o jej pierwsze konstytucje?
・Gościwit Malinowski, Maria Kalinowska, Grecko-polski biograficzny projekt filhelleński – komunikat
・Ewa Róża Janion, Wolność i płeć. Wokół poezji filhelleńskiej Józefa Dunin-Borkowskiego
・Maria Kalinowska, Powstanie greckie 1821 w polskim romantyzmie
・Przemysław Kordos, Jak nauczać dzieci o powstaniu greckim. Przegląd akcesoriów