Rozstrzygnięto konkurs „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w obszarze badawczym „przekraczanie granic humanistyki”

Jego laureatką jest między innymi pani dr Monika Stobiecka, która będzie realizować projekt pt. „Teoretyzując muzeum archeologiczne: od artefaktu do eksponatu”.