Pracownia „Humanizm. Hermeneutyka wartości” Wydziału „Artes Liberales” ma zaszczyt poinformować o spotkaniach dotychczas przeprowadzonych i zaprosić na spotkania czerwcowe: Chrześcijaństwo w kulturze polskiej i europejskiej doby wczesnonowożytnej. Seminaria odbywają się we wtorki w godz. 15.00–16.30 w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” przy ulicy Dobrej 72 (sala nr 4).

W semestrze letnim odbyły się wykłady:

 • 28 II Mgr Tadeusz Rubik, Nowy Testament angielskich rekuzantów z 1582 r. Potrydencki humanizm biblijny?
 • 7.III. Bp prof. dr hab. Michał Janocha, UW, Sztuka między Wschodem i Zachodem  
 • 14.III. Prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa UW, Ziemskie i eschatologiczne horyzonty kultury sarmackiej 
 • 21.III. Prof. dr hab. Mirosław Lenart, Uniwersytet Opolski, W kręgu teatru religijnego. Liturgia jako przestrzeń znacząca akcji scenicznej we Włoszech i w Polsce – 
 • 28.III Prof. dr hab. Hieronim Grala, UW Spotkania chrześcijaństwa Wschodu i Zachodu w Rzeczypospolitej Obojga Narodów . Cz.I. Wyznanie propaństwowe: prawosławie w monarchii Jagiellońskiej wobec wyzwań politycznych.
 • 4.IV. Prof. dr hab. Hieronim Grala, UW Spotkania chrześcijaństwa Wschodu i Zachodu w Rzeczypospolitej Obojga Narodów . Cz. 2. W poszukiwaniu „nowej unii” – dole i niedole prawosławia w epoce Wazów
 • 18.IV.O. dr Robert Danieluk, ARSI Rzym, Jezuici w Rzeczypospolitej potrydenckiej. Prezentacja źródeł Rzymskiego Archiwum Towarzystwa Jezusowego
 • 25.IV. Dr Maria Chodyko, Relacja duchowości sztuki i estetyki w „Drodze na Górę Karmel” św, Jana od Krzyża 
 • 9.V. Prof. dr hab. Grzegorz Raubo, UAM, Relacja teologii i nauki w odzwierciedleniu literatury barokowej
 • 16.V. Bp prof. dr hab. Michał Janocha, UW, Salomon polski u braci mniejszych. Czerniakowska nekropolia Lubomirskich 
 • 23.V. Mgr Michał Sołtysik Instytut Muzykologii UW, Kultura muzyczna. Muzyka kościelna – widowiska i uroczystości teatralno-muzyczne 
 • 30.V. Prof. dr hab. Maciej Abramowicz, Libertynizm w powieści francuskiej XVIII wieku
 • 6.VI. Prof. dr hab. Maria Kalinowska i prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa, UW, Wyobraźnia eschatologiczna baroku i romantyzmu

Planowany wykład:

 • 13.VI. Prof. dr hab. Maria Kalinowska i prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa, UW, Wizje profetyczne. Od baroku do romantyzmu

W imieniu Zespołu
Alina Nowicka-Jeżowa