Prof. Betty Vasiliki Smocovitis (University of Florida), goszcząca na naszym Wydziale dzięki Fundacji Kościuszkowskiej, wygłosi 25 marca, godz. 11 (Kolegium Artes Liberales, ul. Dobra 72) wykład pt. ,,Man is but a worm”. Darwin, his legacies, and what evolution means today.