Serdecznie zapraszamy na wykład dr Mileny Chilińskiej z Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, którego tematem będą inspiracje poematem Juliusza Słowackiego o losach polskich zesłańców na Syberii w twórczości malarza Witolda Pruszkowskiego (1846-1896). Wykład odbędzie się 25 maja 2023 w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza o godz. 18.30.

Obrazy Witolda Pruszkowskiego są fascynującym świadectwem przemian w sztuce na przełomie epok. „Anhelli” w wyobraźni Pruszkowskiego zajął miejsce szczególne – było to tekst ważny dla całego pokolenia, wyraz zbiorowej świadomości okresu przed wielkim rozkwitem sztuki młodopolskiej. Artystyczne zainteresowanie poematem wskazywało na odradzanie się równie wielkich tematów poezji romantycznej. Przedmiotem rozważań i przyczynkiem do powykładowej dyskusji staną się zatem anhelliczne motywy, atmosfera epoki, korespondencja literatury i sztuki, związki Witolda Pruszkowskiego z tradycją romantyczną. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w podróży do romantycznych źródeł modernizmu! Oczywiście znajdzie się także miejsce na zadawanie pytań!

Muzeum Literatury jest współorganizatorem cyklu trzech wykładów dr Mileny Chilińskiej, które otwiera wykład o „Anhellim”. O terminie następnych, poświęconych recepcji poematu Słowackiego w twórczości Jacka Malczewskiego i Wlastimila Hofmana, poinformujemy Państwa w oddzielnych komunikatach. Już niebawem! Wystarczy śledzić stronę Muzeum Literatury!