Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych na rok 2017. Wydział „Artes Liberales” uzyskał kategorię A+. Wykaz kategorii naukowych jednostek znajduje się na stronie MNiSW.