Wolontariat Wielokulturowy to akcja organizowana po raz kolejny przez Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu UW. W tym roku UCW we współpracy z Welcome Point zachęca do udziału w akcji za pośrednictwem internetu.

Cel Wolontariatu Wielokulturowego to przede wszystkim wymiana doświadczeń i wiedzy o życiu studenckim na UW oraz rozwijanie umiejętności językowych czy kompetencji społecznych i kulturowych. W tym roku jest to dodatkowo niesienie sobie wzajemnie pomocy w czasie epidemii. Osoby, które czują się osamotnione w przeżywaniu doświadczeń obecnej sytuacji, mogą włączyć się w wolontariat tak samo, jak osoby gotowe udzielać wsparcia.

Więcej informacji >>