Zapraszamy na webinar online pt. „ZMIANY KLIMATYCZNE A MIGRACJE LUDNOŚCI” z cyklu „Rezyliencja w warunkach permanentnego kryzysu” w ramach Niezależnej Inicjatywy Akademickiej TRANSDZIEDZINOWOŚĆ.

1 grudnia 2022 roku , godz. 18:00

Koordynacja: prof. dr hab. Michał Buchowski

Wykładowcy: Prof. Etienne Piquet (Institute of Geography, University of Neuchâtel, Switzerland), Prof. Kirsten Hastrup (Department of Anthropology, University of Copenhagen, Denmark)

Zmiany klimatyczne to przedmiot troski całego świata, stały się jednym z głównych problemów współczesnego świata. Ważnym aspektem globalnego ocieplenia są jego konsekwencje środowiskowe zmuszające całe populacje do migracji. Zjawiska te wzbudzają zainteresowanie badawcze i konieczność zmierzenia się z nimi przez decydentów politycznych. Wiedza na ich temat, nawet jeśli intensywnie gromadzona, jest wciąż fragmentaryczna; polityki, choć czasem koordynowane, są chaotyczne, często odkładane na przyszłość lub ignorowane. Pustynnienie, podnoszenie się poziomu mórz, cykliczne powodzie i cyklony i inne katastrofy klimatyczne dotykające obszary od pokoleń zamieszkałe, które z konieczności są opuszczane. Do powszechnego obiegu naukowego, politycznego i publicznego weszło pojęcie „migrantów środowiskowych” czy „klimatycznych” symbolizujące fakt, że klimat i migracje, zjawiska przyrodnicze i społeczne są integralnie powiązane. Głębszego namysłu wymagają szczegółowe tematy związane z polityką i współpracą międzynarodową w odniesieniu do migrantów klimatycznych, wpływ migracji na rosnące napięcia społeczne, ochrona osób migrujących. Powiązane zmiany środowiskowe i społeczne wołają o zintegrowane badania, których rezultaty mogą być wykorzystane w kreśleniu polityk, które pozwolą na zarysowanie planów postępowania dających szansę na opanowanie żywiołu i żywiołowych procesów społecznych.

FACEBOOK
ZAPISY

Protest banner during the Climate Change Camp 2007 at Heathrow Airport in London19 August 2007, Source, https://commons.wikimedia.org/…/File:Climate_Change…, Author: Andrew