W dniach 18–19 czerwca w Kolegium Artes Liberales UW przy ulicy Dobrej 72 odbył się międzynarodowy warsztat naukowy „Social and Cultural Aspects of Tibetan Buddhism in the Mongolian Space of Inner Asia”. Warsztat przeprowadzono w ramach działań Labarotarium Interdyscyplinarnych Badań Artes Liberales, Polsko – Syberyjskiej Grupy Roboczej przy Wydziale Artes Liberales oraz Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej.

Jednym z najważniejszych celów warsztatu była interdyscyplinarna refleksja nad społeczno-kulturowym i politycznym wymiarem buddyzmu tybetańskiego w szeroko rozumianej, transgranicznej przestrzeni mongolskiej obejmującej zróżnicowany obszar rozciągający się między rosyjską Wschodnią Syberią (Tuwa, tzw. etniczna Buriacja), północno-wschodnimi Chinami, tzw. Mongolią Wewnętrzną oraz Mongolią. Podczas warsztatu zdecydowaliśmy się przyjrzeć tej przestrzeni z punktu widzenia buddyzmu, rozumianego bardziej w kontekście kulturowym niż stricte religijnym. Z tej perspektywy staraliśmy się uporządkować lokalne, regionalne, państwowe i pograniczne specyfiki tego obszaru.

Jako prelegenci wystąpili m.in. badacze i pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego (Wydziału Artes Liberales, Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych, Wydziału Orientalistycznego) Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu w Heidelbergu, Wschodniosyberyjskiego Uniwersytetu Technicznego w Ułan – Ude, Moskiewskiego Inżynieryjnego Uniwersytetu Państwowego, Uniwersytetu Nazarbajewa w Astanie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytutu Etnologii i Archeologii PAN)

W warsztacie wzięli udział również doktoranci i studenci Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Moskiewskiej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych (Moscow School of Social and Economic Sciences).

Komitet Organizacyjny: Albert Jawłowski, Ivan Peshkov, Kunnej Takaahaj, Ayur Zhanaev.

Galeria