Pracownia „Humanizm. Hermeneutyka wartości” na Wydziale „Artes Liberales” UW oraz Pracownia „Ośrodek Badań nad Reformacją i Kulturą Intelektualną w Europie Wczesnonowożytnej” na Wydziale „Artes Liberales” UW,
Pracownia Literatury Renesansu i Baroku w Instytucie Badań Literackich PAN Zakład Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej UW, Zespół Kultury Staropolskiej w Instytucie Kultury Polskiej UW
serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu Warszawskich Czwartków Staropolskich.

Dr Maria Chodyko wygłosi referat pod tytułem: Jezuicki Orfeusz. Topika zwierzęca w twórczości Jakuba Wujka. Spotkanie odbędzie się na platformie Google Meet, we czwartek, 15 czerwca 2023 r. o godz. 17.00.