28 lutego 2023 r. w Kolegium Artes Liberales odbył się panel poświęcony upamiętnianiu żydowskiej kultury, tradycji, historii.

Uczestnikami panelu byli: dr Monika Stobiecka, Grzegorz Kwiatkowski, dr Małgorzata Wosińska, mgr Maria Piekarska-Baronet – doktorantka Wydziału „Artes Liberales” UW. Panel poprowadziła prof. dr hab. Jolanta Sujecka.

Spotkanie odbyło się w ramach seminarium pt. Tradycja chciana i niechciana. Przeszłość akceptowana i odrzucana. Casus kultur narodowych i kontekst europejski. Podczas panelu poruszono między innymi następujące kwestie: Gdańsk i muzeum Stutthof, Warszawa i Biały Budynek na Twardej 6 oraz Nowa Synagoga w Poznaniu.

Program panelu
  • Otwarcie panelu i wprowadzenie
  • Monika Stobiecka: „Nowe podejścia do dziedzictwa: teoria i pojęcia wspomagające krytyczną wrażliwość na przeszłość”.
  • Grzegorz Kwiatkowski: „Miasto Gdańsk i muzeum Stutthof, czyli opowieść o tym, jak skutecznie nie pamiętać o istotnej części naszej wspólnej przeszłości i tym samym jak skutecznie tracić okazję za okazją by pozytywnie wpływać na otaczającą nas rzeczywistość”.
  • Małgorzata Wosińska: „Upamiętnienia Zagłady, jako przestrzeń dialogu”.
  • Maria Piekarska-Baronet: „Polski las, czyja pamięć? Upamiętnienia tzw. obrzeży Zagłady w polskiej i izraelskiej kulturze pamięci”.
  • Podsumowanie i dyskusja
Zapis panelu

Zapis dostępny jest → pod tym adresem (kod dostępu: l$M9YL9+).