27 października 2021 r. Rada Naukowa Południowego Uniwersytetu Federalnego (SFedU) w Rostowie nad Donem zadecydowała o przyznaniu tytułu doktora honoris causa tejże uczelni dr. hab. Hieronimowi Grali m.in. w uznaniu jego zasług dla polsko-rosyjskiej współpracy naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy miedzy UW i SFedU.