W dniach 5–12 czerwca br. piątka studentów pod opieką wykładowców naszego Wydziału uczestniczy w szkole letniej organizowanej w Moskwie i Niżnym Nowogrodzie dla studentów międzynarodowych studiów Cultural and Intellectual History Between East and West. Double Degree Program (Między Wschodem a Zachodem – historia kultury i myśli. DDP). Program ten to nowa ścieżka na studiach magisterskich artes liberales, umożliwiająca jednoczesne zdobycie dyplomu UW oraz jednej z uczelni partnerskich. Warsztaty, których celem jest przygotowanie wspólnych projektów na wybrane tematy, są również okazją do wzajemnego poznania się studentów z Rosji, Niemiec i Polski.

Galeria