Zapraszamy na sympozjum naukowe „Działalność humanitarna Chile na rzecz Polaków w czasie II wojny światowej”, organizowane przez Ośrodek Badań nad Europejskimi Pograniczami im. Sofíi Casanovy Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ambasadę Chile w Polsce, 2 czerwca 2022 r.