Stypendium naukowe dla studentów w projekcie finansowanym przez NCN Trauma, akulturacja, sprawczość. Świat Indian Nahua od XVI do XXI wieku.