Informujemy, że w roku 2017 studenci i doktoranci mogą składać wnioski o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez USOSweb. Szczegóły tutaj.

Miejsce składania wydrukowanych z USOSweb wniosków wraz z załącznikami:

  • studenci: Dziekanat Wydziału „Artes Liberales” (ul. Dobra 72),
  • doktoranci: Sekretariat Studiów Doktoranckich (ul. Dobra 72).

Dokumenty należy złożyć do 15 września br.