Stypendia Naukowe Wydziału „Artes Liberales” UW (z funduszów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)

W związku z podpisaniem umowy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA) z przyjemnością  informujemy, że od dnia 1 października 2021 r. wznawiamy program stypendialny. Stypendia przeznaczone są dla młodych, zdolnych osób z krajów Europy Wschodniej (spoza Unii Europejskiej), w szczególności Ukrainy, Białorusi i Rosji oraz innych krajów z listy krajów-biorców Oficjalnej Pomocy Rozwojowej, związanych z instytucją edukacyjną u siebie w kraju, aktywnych w szeroko rozumianych dyscyplinach humanistycznych i/lub społecznych.

Informujemy także, iż ze względu na trwającą pandemię w obecnej sesji rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia projektów do realizacji w okresie: październik-grudzień 2021. Nieprzekraczalny termin zgłoszeń: 31 sierpnia 2021.

Więcej informacji