Słuchacze naszych studiów doktoranckich będą mieli okazję uczestniczyć w interdyscyplinarnym programie studiów, którego naczelnym celem jest przywracanie pamięci o jedności nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych oraz stymulowanie całościowego – indywidualnego i obywatelskiego – rozwoju człowieka. Udział w zajęciach, m.in. w eksperymentalnym seminarium badawczo-integracyjnym dla młodej kadry i doktorantów, umożliwi aktywne poszerzanie zainteresowań uczestników, ich udział w projektach realizowanych na Wydziale oraz kreatywne formułowanie i podejmowanie nowych inicjatyw oraz wyzwań badawczych. Naszą ofertę kierujemy do kandydatów ambitnych i twórczych, którzy są zainteresowani przekraczaniem barier akademickich i dyscyplinarnych. Oferujemy możliwość indywidualnego kształtowania ścieżki rozwoju naukowego w inspirującym i stymulującym środowisku skupiającym wybitnych przedstawicieli nauk humanistycznych.

ŚRODOWISKOWE TRANSDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE

Środowiskowe Transdyscyplinarne Studia Doktoranckie są prowadzone przez nasz Wydział wspólnie z Wydziałem Historycznym UW. Studia stwarzają doktorantom warunki do indywidualnej pracy naukowej pod opieką dwóch opiekunów naukowych, samodzielnych badań i współpracy naukowej w zespołach badawczych, a także realizacji indywidualnego programu studiów, który obejmuje zajęcia obowiązkowe, fakultatywne oraz praktyki zawodowe. Program studiów prowadzi doktoranta do zdobycia pogłębionej wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, pozwalającej na interdyscyplinarne badania we współpracy ze specjalistami z innych dziedzin; znajomości terminologii i metodologii nauk; znajomości metodyki i nowoczesnych technik prowadzenia zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim.

Studia doktoranckie w zakresie nauk humanistycznych

Studia doktoranckie w zakresie nauk humanistycznych (kulturoznawstwo i literaturoznawstwo z otwarciem na inne dyscypliny) na Wydziale „Artes Liberales“ wyrastają z długiej tradycji naszego środowiska. Od wielu lat prowadzimy wszechstronną działalność naukową w obszarze nauk humanistycznych i społecznych, podejmując i realizując z powodzeniem eksperymentalne inicjatywy w zakresie kształcenia i badań naukowych. Zaplecze dla studiów stanowią nowatorskie jednostki i programy dydaktyczno-badawcze cieszące się renomą w kraju i za granicą.