Dokumentacja przewodu habilitacyjnego
  • Uchwała Rady Wydziału
  • Wniosek
  • Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
  • Autoreferat
  • Decyzja CK o powołaniu Komisji Habilitacyjnej