Select Page

Stanowisko w sprawie poparcia dla osób LGBT+

Rada Wydziału „Artes Liberales” UW na posiedzeniu w dniu 22 października br. przyjęła przez aklamację poparcie dla Stanowiska Centrum Zaangażowanych Badań nad Ciągłością Kulturową na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie poparcia dla osób LGBT+.

 


Warszawa, 09.10.2020

Stanowisko w sprawie poparcia dla osób LGBT+

Centrum Zaangażowanych Badań nad Ciągłością Kulturową na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego jest społecznością badaczy i aktywistów, którym bliskie są ideały humanizmu, praw człowieka, demokracji oraz naukowej uczciwości i budowania transparentnych i dekolonizacyjnych form współpracy z lokalnymi społecznościami. Szczególne miejsce w naszych badaniach i działaniach zajmują mniejszości językowe i etniczne, prawa językowe tych grup oraz wyzwania związane z zapobieganiem ich marginalizacji i stygmatyzacji. Dlatego bliskie są nam problemy także innych mniejszości i nie możemy pozostawać obojętni na jakiekolwiek przejawy łamania praw człowieka. Z ogromnym niepokojem obserwujemy więc narastającą w Polsce atmosferę nienawiści i braku tolerancji wobec osób należących do mniejszości pod względem orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej (identyfikujących się i/lub identyfikowanych ze skrótem LGBT+). Choć na mocy Konstytucji RP oraz obowiązujących w naszym kraju przepisów prawa międzynarodowego dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową jest jednoznacznie zakazana, osoby nieheteronormatywne spotyka wiele form dyskryminacji, wykluczenia i mowy nienawiści, zarówno w oficjalnym dyskursie, jak i w społecznościach i miejscach, w których żyją i pracują oraz w mediach społecznościowych.

Uważamy, że każde wykluczenie jakiejkolwiek osoby ze względu na jej kolor skóry, pochodzenie, wyznanie, wiek, orientację, tożsamość płciową czy jakikolwiek inny integralny element tożsamości stoi w rażącej sprzeczności z przyświecającymi nam wartościami. Dawaliśmy wyraz tej postawie w kontekście walki z wykluczeniem językowym i dyskryminacją na tle etnicznym i narodowościowym; nie zamierzamy również pozostać obojętni wobec ostatnich wydarzeń i eskalacji zachowań dyskryminacyjnych względem osób LGBT+. Dlatego chcemy dać wyraz naszemu sprzeciwowi wobec dehumanizujących określeń, jakie pojawiają się w ostatnim czasie w debacie publicznej w stosunku do tych osób. Uważamy, że należy zdecydowanie reagować na wszystkie przejawy języka nienawiści oraz bezwzględnie się im przeciwstawiać. Dlatego jednoznacznie sprzeciwiamy się dyskryminacyjnym i szerzącym postawy nienawiści działaniom władz lokalnych i niektórych polityków na szczeblu centralnym. Postawy te destrukcyjnie wpływają na szersze społeczeństwo, a w szczególności na młodzież, która niejednokrotnie, powielając te wzorce, dopuszcza się zachowań dyskryminacyjnych i przemocy względem osób LGBT+ w społecznościach szkolnych.

Dlatego gorąco pragniemy zadeklarować naszą solidarność z osobami LGBT+, zarówno wśród społeczności naszego Wydziału i Uniwersytetu i we współpracujących z nami społecznościach lokalnych, jak i w innych środowiskach.  Jest to szczególnie ważne w ostatnim czasie, gdy wykluczenie i stygmatyzacja, których te osoby doświadczają, przybierają na sile. Z pełnym zdecydowaniem deklarujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby nasze Centrum stanowiło dla wszystkich osób bezpieczną przestrzeń, w której nie znajdzie się miejsce na żadne formy przemocy, wykluczenia i stygmatyzacji, a każda tożsamość spotka się z należnym szacunkiem. Jednocześnie planujemy podjąć konkretne działania wspierające osoby LGBT+, w tym szczególnie aktywności o charakterze edukacyjnym i antystygmatyzacyjnym. Informacje o naszych inicjatywach i formach współpracy z innymi organizacjami zaangażowanymi w ochronę praw człowieka będą na bieżąco pojawiać się na stronie internetowej naszego Centrum (https://culturalcontinuity.al.uw.edu.pl/news/) i w mediach społecznościowych (https://www.facebook.com/C.Continuity.UW).

Aktualności

Loading
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content