W związku z pojawiającymi się w sferze publicznej informacjami, zawierającymi zarzuty wobec doktoranta Wydziału „Artes Liberales” UW o przemoc seksualną i dystrybuowanie środków odurzających, czujemy się w obowiązku, jako społeczność akademicka, zabrać głos.

Zdajemy sobie sprawę, że zasadą demokratycznego państwa prawa jest, iż wyłącznie niezawisły sąd decyduje o winie bądź niewinności oskarżonego, a emocje i moralne oburzenie – jakkolwiek żarliwe w sprawach tyczących się nietykalności osobistej i godności jednostkowej – nie mogą zastępować trybunału sprawiedliwości.

Mimo faktu, że sądem nie jesteśmy i sądu nie zastąpimy, pragniemy wyrazić nasze stanowisko. Jako społeczność akademicka możemy i musimy uczestniczyć w tworzeniu bezpiecznej przestrzeni pracy, nauki i badań, jaką jest państwowa uczelnia wyższa. Jako pracownice i pracownicy Wydziału „Artes Liberales” UW, a przede wszystkim jako ludzie, chcemy powiedzieć: stoimy po stronie ofiar przemocy seksualnej. Doceniamy odwagę osób, które odważyły się opowiedzieć o swoich doświadczeniach przemocy, wyrażamy współczucie i solidarność.

To od naszych zachowań, słów i praktyk zawodowych zależy w ogromnej mierze, czy każda osoba – niezależnie od płci, tożsamości seksualnej i pochodzenia społecznego – będzie mogła się czuć bezpiecznie w murach naszej uczelni i jej przestrzeniach internetowych. Czy będzie mogła mieć pewność, że nie spotka jej jakakolwiek przemoc, w tym seksualna – a jeśli takiej przemocy doświadczy, że Uniwersytet dołoży wszelkich starań w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności sprawcy bądź sprawczyni takiej przemocy, korzystając ze znanych, transparentnych i możliwych do weryfikacji procedur, jakie powinny w tym zakresie obowiązywać w skali całej uczelni, a także asystując w pracy organów ścigania we wszelkim możliwym wymiarze. Jako wykładowczynie i wykładowcy obiecujemy czynić wszelkie starania o to, aby współtworzona przez nas przestrzeń była przestrzenią bezpieczną i bezkompromisową w traktowaniu seksualnych nadużyć.

Ofiary przemocy seksualnej muszą mieć pewność, że instytucja, której jesteśmy częścią, pomoże w uzyskaniu odpowiedniej pomocy psychologicznej, wspomoże dochodzenie do sprawiedliwego osądzenia winnych przemocy, a także do zapewnienia bezpieczeństwa osobom, które owej przemocy doświadczyły i odważyły się o niej opowiedzieć.

Już teraz proponujemy następujące działania w zakresie prewencji zachowań przemocowych na naszym Wydziale:

  • Zorganizowanie dla wszystkich chętnych członków społeczności naszego Wydziału (zarówno osób pracujących, jak i studiujących na wydziale) spotkania z prawnikami – warsztatów dotyczących prewencji przemocy seksualnej, pilnowania i przestrzegania “osobistych granic” od strony formalnej (praw, obowiązków i narzędzi osób prowadzących zajęcia i uczestników zajęć) oraz wzajemnej zależności między regulacjami wewnętrznymi jednostki a prawem krajowym.
  • Przejrzenie i dopracowanie wewnętrznych procedur związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji i przemocy na Wydziale
  • Powołanie na wydziale Pełnomocnika lub Pełnomocniczki ds. równości – osoby współpracującej zarówno z władzami jednostki i z rzecznikiem akademickim ds. studenckich i pracowniczych. Odpowiednie przygotowanie wybranej osoby do skutecznego pełnienia jej funkcji.
  • Zapewnienie, że osoby zgłaszające przemoc na Wydziale otrzymają wiedzę na temat procedur obowiązujących na UW w tym zakresie, a także opiekę prawną i psychologiczną i – w razie potrzeby – udzielenie im wszelkiej możliwej pomocy w dotarciu do takiej opieki.

 

Jerzy Axer
Maciej Abramowicz
Magdalena Andersen
Hubert Będkowski
Alicja Bielak
Małgorzata Borowska
Sylwia Borowska-Kazimiruk
Katarzyna Bosk
Szura Bruni
Aleksandra Brylska
Tadeusz Bujnicki
Wojciech Cendrowski
Piotr Chmielewski
Bartłomiej Chromik
Adam Cichoń
Grażyna Czetwertyńska
Elwira Dexter-Sobkowiak
Monika Dubiel
Andrzej Elżanowski
Hieronim Grala
Katarzyna Granicka
Szymon Gruda
Aleksandra Jabłońska
Gabriela Jarzębowska
Maria Kalinowska
Przemysław Kaniecki
Kornelia Kasperkiewicz
Jan Kieniewicz
Paweł Knut
Marek Konarzewski
Karolina Koper
Stanisław Kordasiewicz
Marcin Krassowski
Julia Krzesicka
Michał Kucharski
Piotr Kulas
Karolina Kulpa
Agnieszka Kuniczuk
Aleksandra Leniarska
Julia Lewandowska
Dorota Łagodzka
Julia Madajczak
Maria Makarewicz
Łukasz Mańkowski
Katarzyna Marciniak
Joanna Maryniak
Jan Miernowski
Anna Mik
Elżbieta Olechowska
Michał Oleszczyk
Justyna Olko
Hanna Paulouskaya
Maria Piekarska
Jan Podniesiński
Maria Poprzęcka
Stanisław Rabiej
Bogusława Rokoszewska
Ewa Rudnicka
Krzysztof Rybak
Anna Skolimowska
Krzysztof Skonieczny
Grzegorz Sokół
Agata Starownik
Monika Stobiecka
Katarzyna Szafranowska
Ilona Szewczyk
Andrzej Szostek
Kamil Wielecki
Zuzanna Wiśnicka-Tomalak
Maria Wiśniewska
Maria Wodzińska
Paweł Wojtas
Szymon Wróbel
Magdalena Wróblewska
Agata Zalewska