Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną zaprasza na spotkanie z projektem Our Mythical Childhood… z okazji Tygodnia ERC. Po prezentacji projektu odbędzię się sesja gier inspirowanych kulturą antyczną.