Select Page

22 czerwca: Spotkanie z Jarosławem Gowinem, Wicepremierem Rządu RP, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W dniu 22 czerwca 2017 r. Wydział „Artes Liberales” UW na posiedzeniu Rady Naukowej (Kolegium Artes Liberales, Dobra 72) gościł Jarosława Gowina, Wicepremiera Rządu RP i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Spotkanie było poświęcone nowej ustawie o szkolnictwie wyższym (Ustawa 2.0).

Premier Jarosław Gowin w swoim wystąpieniu – poprzedzonym krótką prezentacją Wydziału – przedstawił członkom Rady główne założenia przygotowywanej nowej ustawy. Mówił m. in. o potrzebie przeniesienia dużej części rozwiązań prawnych (zapisanych w obowiązującej obecnie ustawie) na poziom statutów uczelni, a także o zróżnicowaniu uczelni, o zmianie sposobu parametryzacji i o przemodelowaniu kształcenia doktorantów. W rozmowie po wystąpieniu Premiera właśnie ta ostatnia kwestia, w kontekście międzyobszarowości i interdyscyplinarności, była poruszana szczególnie często, a koncepcja zastąpienia studiów III stopnia Szkołami Doktoranckimi spotkała się ze zdecydowanym poparciem. Postulowano, żeby Szkoły te miały także charakter międzyobszarowy i międzynarodowy. Pan Premier wyraził pogląd, iż w środowisku tak innowacyjnym, jak Wydział „Artes Liberales”, przyświecająca mu idea wspierania badań i studiów o najwyższej jakości znajdzie zrozumienie.

Aktualności

Loading
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.