Ukazał się nr 2 (22) „Czasu Literatury”, w którym opublikowany został fragment opowiadania Nikos Kourmoulisa „Solistka” w przekładzie dr. hab. Przemysława Kordosa oraz jego krótki wstęp o literaturze fantastycznej w Grecji.