Nazwa zajęć

Solidarność – siła bezsilnych, słaby opór i polityka tego, co wspólne

Prowadząca

dr Ewa Majewska

Opis zajęć

Punktem wyjścia niniejszych zajęć jest konkretne wydarzenie historyczne – pojawienie się „Solidarności” w 1980 roku i kilkanaście miesięcy fascynującego zaangażowania Polek i Polaków w przekształcanie rzeczywistości politycznej i społecznej najpierw środkami pokojowego oporu, strajku i walki o prawa pracownicze, a następnie – zalegalizowanym związkiem zawodowym, przekształceniami przepisów i instytucji, działaniami wolnej od cenzury prasy i innych mediów, nagle otwartych na oddolne głosy instytucji i miejsc pracy oraz także zmiany prawa. W ramach zajęć zajrzymy do różnych analiz „Solidarności” – tych klasycznych (Staniszkis, Magala, Kowalski czy Tischner), jak też bardziej nam współczesnych (Ost, Matynia, Sowa, Krzemiński czy Kołtan). Przyjrzymy się Postulatom Sierpniowym i wspomnieniom działaczy i działaczek tzw. pierwszej „Solidarności”. Zobaczymy też teatralne i literackie przechwycenia tego wydarzenia.

„Solidarność” to nie tylko nazwa społecznego ruchu oporu i wykwitłego zeń związku zawodowego, ale również ważna idea polityczna, powracająca w dziełach filozofii politycznej, teorii społecznej i analizach kultury, najczęściej jako wspomnienie czegoś dawno zaginionego, co trzeba odzyskać.

Ewa Majewska

Informacje dodatkowe

Typ zajęć

Konwersatorium

Rodzaj zajęć

Obowiązkowe dla studentów kierunku artes liberales, ogólnouniwersyteckie, fakultatywne

Cykl dydaktyczny

Semestr letni 2017/2018

Syllabus

USOS

Inne zajęcia prowadzącej

  • Kultura i ideologia po postmodernizmie

Galeria