Jednostka prowadząca

Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną

Rok założenia

2013

Redaktor naukowy serii

dr hab. Katarzyna Marciniak, prof. UW

Liczba tomów

8

Opis

Seria „OBTA Studies in Classical Reception” to cykl publikacji związanych z działalnością Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną (OBTA), utworzonego 12 grudnia roku 1991 przez Prof. Jerzego Axera na Uniwersytecie Warszawskim. OBTA była jednym z dwóch ośrodków na świecie (obok Institute for the Classical Tradition, Boston University), które jako pierwsze zaproponowały wyodrębnienie w dużym uniwersytecie recepcji antyku jako pola badań interdyscyplinarnych. Ze środowiska Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną wywodzi się Wydział „Artes Liberales”, którego OBTA jest dziś jedną z trzech jednostek podstawowych.

Seria „OBTA Studies in Classical Reception”, pod redakcją naukową prof. Katarzyny Marciniak, wiąże się ściśle z badaniami prowadzonymi nad recepcją antyku w rozumieniu doświadczenia kulturowego. Z tej perspektywy istotne jest dla nas to, w jaki sposób kolejne pokolenia interpretowały i wciąż interpretują kulturę antyczną. Każde jej nowe odczytanie dostarcza bowiem wiedzy o ideach, przekonaniach i marzeniach tych, którzy dokonują takiej lektury. Antyk staje się wspólnym punktem odniesienia, a jego recepcja – zwierciadłem pozwalającym lepiej zrozumieć przemiany zachodzące w poszczególnych epokach, także obecnie. Seria „OBTA Studies in Classical Reception” zawiera wyniki refleksji nad tym zjawiskiem.

Dotychczas ukazało się sześć tomów – wszystkie dostępne są również w Internecie (pliki PDF do pobrania ze stron Wydziału). Seria oferuje też możliwość publikacji pierwszych wyników prac naukowych studentom biorącym udział w projektach Obty – dotąd wydaliśmy dwa takie tomy: Polish Literature for Children and Young Adults Inspired by Classical Antiquity (2013) i Classical Antiquity on Communist Stage in Poland (2015). Dostępny w dwóch wersjach językowych tom Antyk i my / Antiquity and We (2013) prezentuje natomiast historię, misję i plany badawcze Ośrodka. Z okazji 25. urodzin Obty w 2016 ukazał się tom De amicitia: Transdisciplinary Studies in Friendship. Planujemy kolejne publikacje.

Zespół Obty koordynował także przygotowanie tomu Birthday Beasts’ Book: Where Human Roads Cross Animal Trails… (2011) – wyjątkowej publikacji, w której międzynarodowa grupa uczonych zajmujących się szeroko pojętą humanistyką podjęła próbę odczytania na nowo tekstów kultury poświęconych zwierzętom (recenzja w czasopiśmie „Annali Online di Ferrara – Sezione di Lettere” VII.2, 2012).

Publikacje