Jednostka prowadząca

Komisja „Bałkańskie Śródziemnomorze” oraz
The Polish Commission of Balkan Culture and History afiliowana przy międzynarodowej organizacji AIESEE (Association Internationale D‘Etudes Du Sud-Est Europeen)

Rok założenia

2011

Redaktor naukowy serii

Prof. dr hab. Jolanta Sujecka

Liczba tomów

6

Opis

Seria „Colloquia Balkanica”, której symbol – głagolicka litera buky i jej łaciński, grecki i cyrylicki odpowiednik układają się w swoisty skrót Bałkanów, powstała w 2011 roku jako wspólna inicjatywa ówczesnego Instytutu Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” (dziś Wydziału „Artes Liberales) i Wydawnictwa DiG. Od samego początku celem serii była i nadal jest prezentacja szerokiego spektrum problemów i zagadnień badawczych dotyczących Bałkanów. Do tej pory ukazało się pięć tomów serii, w bieżącym roku planujemy dwa następne tomy.

CB logo

Z jednej strony w serii staramy się publikować monografie dotyczące poszczególnych regionów, jak choćby jej drugi tom, Macedonia: Land, Region, Borderland (2013, grant Narodowego Centrum Kultury), który jest wieloautorską syntezą obejmującą okres od starożytności aż po koniec drugiej wojny światowej, czy dwutomowa synteza poświęcona obrazowi Rosji na Bałkanach (Semantyka Rosji na Bałkanach, tom 1, 2012; Jolanta Sujecka & Krzysztof Usakiewicz, The Image of Russia in the Balkans, tom 4, 2016) Z drugiej zaś, w serii ukazują się także monografie autorskie poświęcone kluczowej w dziejach jednego etnosu koncepcji, zarazem bardzo istotnej dla Bałkanów jako całości (Bogdan Trifunović, Memory of Old Serbia. And the Shaping of Serbian Identity, tom 3, 2015) lub też zdarzeniu, którego pamięć trwa przez dziesiątki lat (Katarzyna Taczyńska, Dowcip trwający dwa i pół roku. Obraz Nagiej Wyspy w serbskim dyskursie literackimi historycznym końca XX i początku XXI wieku, tom 5, 2016).

Poszczególne tomy serii publikujemy w języku angielskim (trzy tomy), w języku polskim (jeden), angielskim i polskim (jeden).Wybór języka angielskiego wynika z chęci dotarcia do szerokiej publiczności światowej, język polski wpływa z kolei na ugruntowanie pozycji serii w kraju.

Wartością dodaną jest promocja młodych badaczy, dwa spośród wymienionych tomów autorskich, Bogdana Trifunovicia (tom 3, 2015 ) i Katarzyny Taczyńskiej (tom 5, 2016) są książkami doktorskimi. Doktoraty, które były przygotowywane pod moim kierunkiem, zostały obronione na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego (Bogdan Trifunović) i na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Katarzyna Taczyńska).

Poszczególne tomy serii „Colloquia Balkanica”, te które już się ukazały i te które dopiero planujemy, tworzą Słownik kultury Bałkanów, przedsięwzięcie przewidziane na wiele lat.

 

Radę programową serii tworzą:

  • prof. dr Pedro Badenas de la Peña (CCHS-CSIC Madrid)
  • dr hab. Ilona Czamańska (Adama Mickiewicz University)
  • dr Victor Friedman (University of Chicago)
  • dr hab. Dariusz Kołodziejczyk (University of Warsaw)
  • dr hab. Irena Sawicka (Polish Academy of Sciences in Warsaw)
  • dr Robert Elsie (independent researcher, albanologist, translator, Germany)

Publikacje