Pracownia „Humanizm. Hermeneutyka wartości” zaprasza na kolejne seminarium z cyklu „Obraz natury w kulturze wczesnonowożytnej”, na którym dr hab. Aleksandra Jakóbczyk-Gola i mgr Mateusz Będkowski wygłoszą wykład: Papierowe muzeum czyli Bestiariusz staropolski.

Seminarium odbędzie się w dniu 17 listopada br. w godz. 16.00-18.00 on-line: meet.google.com/fwk-uoag-vgq

Prof. Alina Nowicka-Jeżowa
Kierownik Pracowni