W dniu 12 kwietnia 2018 r. dr Jan Stanisław Ciechanowski z Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego (Laboratorium „Sofía Casanova”) wziął udział w seminarium pt. „Dlaczego warto wprowadzić nauczanie dwujęzyczne i jak to zrobić?”, zorganizowanym w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej przez Ambasadę Francji, Instytut Francuski, Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii, Ambasadę Republiki Federalnej Niemiec oraz Instytut Goethego w Polsce. Dr Ciechanowski podzielił się swoim doświadczeniem z językiem i kulturą hiszpańską w panelu Ambasady Hiszpanii pt. „25 lat nauczania dwujęzycznego w języku hiszpańskim w Polsce. Instytucjonalny i polityczny aspekt języka hiszpańskiego”.

Galeria