Pierwsze międzynarodowe seminarium projektu badawczego „The Mother Tongue: Textuality, Authority and Community in the Post-Teresian Reform Female Monasticism (ca. 1560-1700)(2020/39/D/HS2/00902)” (PI dr Julia Lewandowska).

Seminarium „The Mother Tongue. Initial Words” odbyło się 13 maja na Universitat de Barcelona w ramach „Seminario del área de Historia moderna”.

Seminarium projektu „Język Matki: tekstualność, autorstwo i wspólnota w monastycyzmie kobiet okresu po reformie terezjańskiej (ca. 1560-1700)” (2020/39/D/HS2/00902) poświęcone było wskazaniu głównych wyzwań związanych z odbudową kulturowej, literackiej i duchowej ciągłości myśli i twórczości kobiet zakonnych po reformie terezjańskiej w Europie oraz nawiązywaniu kontaktów z innymi projektami zorientowanymi na badanie kobiecych środowisk religijnych z perspektywy interdyscyplinarnej.

Wydarzenie organizowane we współpracy z ADHUC–Research Center for Theory, Gender, Sexuality, UB. Opis: https://www.ub.edu/adhuc/en/congressos-seminaris/mother-tongue-initial-words.