Rusza rekrutacja na wyjazdy na studia częściowe w roku akademickim 2020/21 dla studentów Wydziału „Artes Liberales”, Kolegium MISH, Kolegium Artes Liberales. Szczegóły w załącznikach:
1. zasady rekrutacji wydziałowej
2. ogólnouniwersyteckie zasady rekrutacji.

Dodano: 9 stycznia 2020 r.