15 kwietnia 2017 r. rozpoczyna się rekrutacja na Program MOST na semestr zimowy lub cały rok akademicki 2017/2018. Szczegóły w pismie Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika, prof. UW.