Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia,
że w dniu 8 listopada 2018 roku o godz. 10.30
w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” przy ul. Dobrej 72 w sali nr 9 odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej magistra Szymona Grudy

Tytuł rozprawy:

Language and Culture Contact Phenomena
in the Ayer Vocabulario trilingüe

Promotor

Dr hab. Justyna Olko
Wydział „Artes Liberales”
Uniwersytet Warszawski

Kopromotor

Prof. Dr Eva Bravo Garcia
Uniwersytet w Sewilli

Recenzenci

Dr hab. Ewa Stala
profesor Instytutu Filologii Romańskiej
Uniwersytet Jagielloński

Prof. Michel Launey
Université Paris Diderot – Paris VII

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UW – https://depotuw.ceon.pl/, oraz w Sekretariacie Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales” (ul. Dobra 72).