Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia,
że w dniu 30 maja 2019 roku o godz. 14.00
w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” UW przy ul. Nowy Świat 69 (sala konferencyjna) odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej magistra Rafała Zawiszy.

Tytuł rozprawy:

Cryptotheological defence of the secular.
Hannah Arendt’s anthropology and the secularisation thesis

Promotorzy

Prof. dr hab. Ewa Łukaszyk

Dr hab. Tomasz Majewski
Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Recenzenci

Dr hab. Agata Bielik-Robson
Profesor Instytutu Filozofii i Socjologii
Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Karol Tarnowski
Wydział Filozoficzny
Uniwersytet Papieski JP II w Krakowie

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UW: https://depotuw.ceon.pl/