Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia,
że w dniu 4 lipca  2019 roku o godz. 12.00
w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” UW przy ul. Dobrej 72 (sala konferencyjna) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej magister Moniki Stobieckiej.

Tytuł rozprawy:

Natura artefaktu, kultura eksponatu.
Status obiektu archeologicznego w przestrzeni muzeum

Promotorki

Prof. dr hab. Ewa Domańska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Prof. dr hab. Maria Poprzęcka
Wydział „Artes Liberales”
Uniwersytet Warszawski

Recenzenci

Prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Dr hab. Anna Ziębińska-Witek,
Profesor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej
w Lublinie

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UW: https://depotuw.ceon.pl/