Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia,
że w dniu 7 listopada  2019 roku o godz. 11.30
w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” UW przy ul. Nowy Świat 69 (sala konferencyjna) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej magister Mileny Chilińskiej

Tytuł rozprawy:

Topografia wyobraźni anhellicznej.
Modernistyczna recepcja „Anhellego” Juliusza Słowackiego

Promotorka

Prof. dr hab. Maria Kalinowska
Wydział „Artes Liberales”
Uniwersytet Warszawski

Promotorka pomocnicza

Dr Katarzyna Nowakowska-Sito

Recenzenci

Dr hab.  Magdalena Bizior-Dombrowska
Profesor Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Arkadiusz Bałgajewski
Wydział Humanistyczny
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UW: https://depotuw.ceon.pl/