Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia,
że w dniu 21 lutego 2019 roku o godz. 11.30
w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” UW przy ul. Nowy Świat 69 odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej magister Ludmiły Janion.

Tytuł rozprawy:

Odmienność płciowa w Polsce czasów transformacji:
kulturoznawcza analiza dyskursu

Promotor

Dr hab. Agnieszka Graff-Osser
Instytut Ameryk i Europy
Uniwersytet Warszawski

Recenzenci

Dr hab. Tomasz Basiuk
Ośrodek Studiów Amerykańskich
Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Dorota Hall
Instytut Filozofii i Socjologii
Polska Akademia Nauk

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UW: https://depotuw.ceon.pl/