Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia,
że w dniu 21 czerwca 2018 roku o godz. 13.00
w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” przy ul. Dobrej 72 odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej magister Katarzyny Granickiej

Tytuł rozprawy:

Confronting Cultural Difference.
The 1548 Doctrina as a vehicle for contact-induced change
in Nahua language and culture

Promotor

Dr hab. Justyna Olko
Wydział „Artes Liberales”
Uniwersytet Warszawski

Promotor pomocniczy

Dr Julia Madajczak
Wydział „Artes Liberales”
Uniwersytet Warszawski

Recenzenci

Dr hab. Katarzyna Mikulska
profesor Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Wydziału Neofilologii UW

Prof. dr Gordon Whittaker
profesor Wydziału Filologii Romańskiej
Georg-August Universität w Göttingen

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UW – https://depotuw.ceon.pl/,  na stronie Archiwum Prac Dyplomowych – https://apd.uw.edu.pl/ oraz w Sekretariacie Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales” (ul. Dobra 72).