Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia,
że w dniu 27 czerwca 2019 roku o godz. 9.30
w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” UW przy ul. Dobrej 72 (sala konferencyjna) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej magister Galiny Dondukovej.

Tytuł rozprawy:

The Settled Sorrow of Saddle:
the Buryat Ethnic Identity in the Poetry of Bair Dugarov.

Promotorka

Prof dr hab. Ewa Łukaszyk 

Recenzenci

Dr hab. Karolina Bielenin-Lenczowska
Profesor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej
niwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Adam Nobis
Profesor Instytutu Kulturoznawstwa
Uniwersytetu Wrocławskiego

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UW: https://depotuw.ceon.pl/