Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia,
że w dniu 30 maja 2019 roku o godz. 11.30
w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” UW przy ul. Nowy Świat 69 (sala konferencyjna) odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej magistra Bartłomieja Chromika.

Tytuł rozprawy:

Mikro- i makroideologie językowe.
Przykład języka wilamowskiego

Promotorzy

Dr hab. Justyna Olko
Wydział „Artes Liberales”
Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Tomasz Wicherkiewicz
Profesor
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Recenzenci

Dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska
Profesor Instytutu Slawistyki
Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. Helena Duć-Fajfer
Profesor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej
Uniwersytet Jagielloński

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UW: https://depotuw.ceon.pl/