Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia,
że w dniu 4 lipca  2019 roku o godz. 9.30
w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” UW przy ul. Dobrej 72 (sala konferencyjna) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej magister Alicji Bielak.

Tytuł rozprawy:

„Plęsy Anjołów” Marcina Hińczy – edycja krytyczna

Promotor

Prof. dr hab. Paweł Stępień
Wydział „Artes Liberales”
Uniwersytet Warszawski

Recenzenci

Prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II

Dr hab. Krzysztof Mrowcewicz
Profesor Instytutu Badań Literackich
Polskiej Akademii Nauk

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UW: https://depotuw.ceon.pl/