Dnia 17 czerwca 2021 r. o godz. 10.30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym magistra Jana Podniesińskiego.

Zawiadomienie