Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia,
że w dniu 27 czerwca 2019 roku o godz. 11.30
w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” UW przy ul. Dobrej 72 (sala konferencyjna) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej magistra Bato Dondukova.

Tytuł rozprawy:

The Struggle for “Trueness” of Buddhism: Internet as a Space of
Dialogues and Conflicts in Buddhist Communities of Russia.

Promotorka

Prof dr hab. Ewa Łukaszyk 

Recenzenci

Dr hab. Anna Horolets
Profesor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Adam Nobis
Profesor Instytutu Kulturoznawstwa
Uniwersytetu Wrocławskiego

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UW: https://depotuw.ceon.pl/