Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia,
że w dniu 12 października 2017 roku o godz. 11.30
w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” przy ul. Nowy Świat 69 (IV piętro, klatka B) odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej magister Marty Usiekniewicz.

Tytuł rozprawy:

The Eating Detective:
Food and Masculinity in Twentieth Century Crime Fiction.

Promotor

Promotor pomocniczy

Dr hab. Mariusz Czubaj 
profesor SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-społecznego z siedzibą w Warszawie

Dr Karolina Krasuska
Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego

Recenzenci

Dr hab. Paweł Frelik
Profesor Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Paweł Sikora
Profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Rozprawa doktorska do wglądu na stronie Repozytorium UW (https://depotuw.ceon.pl/), na stronie Archiwum Prac Dyplomowych (https://apd.uw.edu.pl/) oraz w Czytelni Wydziału „Artes Liberales” przy ul. Nowy Świat 69.