Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia,
że w dniu 14 listopada  2019 roku o godz. 12.00
w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” UW przy ul. Nowy Świat 69 (sala konferencyjna) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej magister Halszki Witkowskiej

Tytuł rozprawy:

Samobójstwo w kulturze dzisiejszej.
Listy samobójców jako gatunek wypowiedzi i fakt kulturowy

Promotor

Prof. dr hab. Zbigniew Kloch
Wydział „Artes Liberales”

Recenzenci

Prof. dr hab. Barbara Bokus
Wydział Psychologii
Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Adam Czabański
Profesor Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UW: https://depotuw.ceon.pl/