Dnia 28 stycznia 2021 r. o godz. 11.30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym magister Anny Mik.

Zawiadomienie