prof. Małgorzata Borowska

dr Przemysław Kordos

dr Konrad Kuczara

dr Jacek Raszewski

dr Ewa Janion


 

prof. Małgorzata Borowska

 • 1979
  ArtykułySpór o Alkibiadesa w tragedii eurypidejskiej („Błagalnice”, „Helena”, Fenicjanki”), „Przegląd historyczny” LXX z. 2 (1979), s. 239–252.
 • 1980
  ArtykułyErynie Ajschylosa i synesis Eurypidesa, „Meander” z. 10 (1980), s. 413–420.
 • 1983
  Przekłady (wraz z K. Holzman) fragmentów dzieł autorów greckich oraz inskrypcji w: A. Mączakowa, Wybór źródeł do dziejów starożytnej Grecji i Hellenizmu, wyd. UW, Warszawa 1983, s. 301.
 • 1986
  RecenzjeWielka literatura małego narodu (N. Chadzinikolau, Literatura nowogrecka 1453–1983), „Nowe Książki” 10 (1986), s. 39–42.
 • 1987
  Artykuły:

  • Διγλωσσία – spór o język grecki, „Meander” z. 1 (1987), s. 19–26.
  • Mit o wojnie trojańskiej w „Trojankach” Eurypidesa i Seneki, „Meander” z. 6 (1987), s. 294–302.
 • 1988
  Sprawozdania: LXXXII Sprawozdanie z działalności PTF za okres od 20 IX 1985 do 10 IX 1986, „EOS” LXXVI (1988), s.189–196.
 • 1989
  • KsiążkiLe théâtre politique d’ Euripide. Problèmes choisis, wyd. UW, Warszawa 1989 (s. 200) – monografia. Rec. M.-Ch. Leclerc, Euripide témoin de son temps, „Dialogues d’histoire ancienne” 18 (1992), s. 300–301.
  • ArtykułyLes intellectuels dans le miroir déformant de la Comédie Moyenne, „Index”. „Quaterni camerti di studi romanistici” 17 (1989), s. 131–137.
 • 1991
  KsiążkiIntensywny kurs języka nowogreckiego, PWN, Warszawa 1991 (s. 303) – podręcznik akademicki.
 • 1992
  Artykuły:

  • Z dziejów greckiego dramatu poklasycznego, “Studia i materiały archeologiczne” 9 (1992), s. 7–17.
  • Styl i język listów Andrzeja Dudycza (korespondencja z cesarzem Maksymilianem II z lat 1568–1573) [w:] Listowne Polaków rozmowy, pr. zb. pod redakcją J. Axera i J. Mańkowskiego, Warszawa 1992, s. 73–83.
 • 1994
  (współpraca) Espanoles y polacos en la Corte de Carlos V. Cartas del embahador Juan Dantisco, wyd. Alianza Editorial, Madrid 1994 (praca zespołowa pod red. A. Fontana i J. Axera) – członek zespołu opracowującego antologię listów Dantyszka).
 • 1995
  • Książki:
   ΟΙΚΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ. Z dziejów dramatis personae rodzinnej komedii greckiej następców Arystofanesa, ISBN 83-904104-0-0, Warszawa 1995, s. 173 – monografia.
   (współredakcja) Andreas Dudithius Epistulae pars II 1568–1573, Budapest 1995 – współredakcja wraz z M. Szymańskim całości i przygotowanie części listów.
  • ArtykułyGrecki smak tureckiej kawy, „Poznaj świat” 6 (1995), s. 20–21 – popularyzacja.
  • RecenzjeKawafis Kubiaka, czyli pochwała niemożliwości, „Nowe Książki” 10 (1995), s. 318–337.
  • Inne: Przekład (wspólnie z K. Holzman) traktatu Pseudo-Ksenofonta Ustrój polityczny Aten w: Wybór źródeł do historii starożytnej, pod redakcją A. Chankowskiego, wyd. I UW, Warszawa 1995, s. 36–46.
 • 1996
  • KsiążkiΜΟΡΜΟΛΥΚΗ. Książka do nauki języka starogreckiego, wyd. Wiedza Powszechna/OBTA (ISBN 83-214-1106-1), Warszawa 1996 (s. 482) – podręcznik akademicki. Rec. M. Grzesiowski, Nowy podręcznik do nauki języka greckiego, „Meander” 3 (1997), s.293–295. III Nagroda Na najtrafniejszą szatę edytorską książki naukowej na III Wrocławskich Targach Książki Naukowej (19 III 1997). Wyróżnienie Wyd. Wiedza Powszechna i OBTA UW przez Jury konkursu na Najlepszą Książkę Akademicką na IV Krajowych Targach Książki Akademickiej ATENA 97(5 XI 1997). Nagroda Indywidualna Ministra Edukacji Narodowej (1997).
  • ArtykułyZagadka Dijenisa Akritasa – Escorial czy Grottaferrata? – dwie wersje eposu bizantyńskiego, „Mówią Wieki” 9 (1996) (s. 2–8).
 • 1997
  • Książki(redakcja naukowa) Siew Dionizosa. Inspiracje Grecji antycznej w teatrze i dramacie XX wieku w Europie Środkowej i Wschodniej. Rekonesans, wyd. DiG, Warszawa 1997 (s. 247).
  • Artykuły:
   Bousculer les conventions. Quelques examples de la technique dramatique de Ménandre [w:] Scaenica Saravi-Varsoviensia. Beitrage zum antiken Theater und zu seinem Nachleben, wyd. DiG, Warszawa 1997 (s. 101–109).
   Z dziejów najstarszego uniwersalnego języka Europy, „HEKSIS” 4 (1997), 13 (s. 76–85).
   Wnętrze domu na otwartej scenie teatru Dionizosa [w:] Siew Dionizosa. Inspiracje Grecji antycznej w teatrze i dramacie XX wieku w Europie Środkowej i Wschodniej. Rekonesans, wyd. DiG, Warszawa 1997 (s. 13–23).
 • 1998
  Książki: Dijenis Akritas. Opowieść z kresów bizantyńskich, przełożyła i opracowała M. Borowska, wyd. DiG/OBTA, Warszawa 1998 (s. 254) – przekład/edycja źródłowa. Rec. H. Cichocka, Narodowy epos bizantyński, „Nowe książki” z. 4 (1999), s. 20.
 • 1999
  • SprawozdanieM. Borowska, J. Mańkowski, Zarys dziejów Koła Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Filologicznego 1920–1995 [w:] Antiquorum non immemores… Polskie Towarzystwo Filologiczne 1893–1993, wyd. PTF/OBTA Warszawa-Wrocław 1999 (s. 198–215) – współautorstwo.
  • Hasła10 biogramów [w:] Antiquorum non immemores…
 • 2000
  KsiążkiΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ. Książka do nauki języka nowogreckiego, wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 2000 (ISBN 83-214-1309-9, 978-83-214-1309-9), s. 480 – podręcznik akademicki.
 • 2001
  • Książki(redakcja naukowa) Oktawia. Dramat z czasów Nerona. Przekład studentów pod redakcją, ze wstępem i notami M. Borowskiej. Wyd. Unia Wyd. „Verum” (seria „Libri Mundi”) (ISBN 83-85921-85-0), Warszawa 2001 (s.110) – przekład/edycja źródłowa.
  • ArtykułyThe Killer of Argus (Odysseus in the play by Nikos Kazantzakis), „Eos” LXXXVIII 2001 (s. 315–325).
  • 2002
   HasłaEncyklopedia kultury bizantyńskiej pod red. O. Jurewicza, Warszawa, wyd. UW, 2002 – 41 haseł.
 • 2003
  • Książki:
   Poliajnos: Podstępy wojenne (księgi I-VIII). Ze starogreckiego przełożyła, wstępem, komentarzem i indeksami opatrzyła M. Borowska (seria „Biblioteka Antyczna” wyd. Prószyński i Ska), Warszawa 2003 (s. 445) – przekład/edycja źródłowa. Rec. S. Stabryła: Strategemata, „Nowe Książki” 8 (2004). Nagroda „Literatury na Świecie” za najlepszy przekład prozą w roku 2004.
   (współredakcja naukowa) 
   Orchesis. Texts on ancient Greek dance, edited by A. Lazou, A. Raftis, M. Borowska, Athens 2003.
  • Artykuły:
   Ancient Greek dance in Poland. A reconnaissance, [w:] Orchesis. Texts on ancient Greek dance, edited by A. Lazou, A. Raftis, M. Borowska, Athens 2003, s. 77–117.
   Mit Hellady i mit Grecji (w greckojęzycznej twórczości Dionizjosa Solomosa i Andreasa Kalwosa) [w:] Antyk Romantyków. Model europejski i wariant polski, pod red. M. Kalinowskiej i B. Paprockiej-Podlasiak, Toruń 2003. (14)
   Tradycje neogrecystyki w Polsce i studia helleńskie w Uniwersytecie Warszawskim, „Meander” z.2, 2003 (s. 189–192) – przeglądowy.
  • HasłaEncyklopedia PWN: Literatura i sztuka. Starożytność i średniowiecze, Warszawa 2003 – 9 haseł.
 • 2004
  • Książki:
   „Arcydzieła Literatury Nowogreckiej”, t. II: Gminna pieśń Greków. Antologia. Wybrała, przełożyła, wstępem i komentarzem opatrzyła M. Borowska, wyd. DiG (ISBN tomu 83-7181-340-6), Warszawa 2004 (s. 315) – przekład/ edycja źródłowa.
   (redakcja naukowa) „Arcydzieła Literatury Nowogreckiej”, t. I: Utrudzony (przekład P. Majewski), Piękna Pastereczka (przekład M. Mikuła), Ofiara Abrahama (przekład K. Pacan), Warszawa 2004 – redakcja, wstępy i przypisy (ISBN tomu 83-7181-339-2), s. 7–41; 45–51; 71–79 – przekład/edycja źródłowa
   „Arcydzieła Literatury Nowogreckiej”, t. III: A. Kalwos Ody, D. Solomos Kobieta z Zakintos, (ISBN tomu 83-7181-341-4), Warszawa 2004 – redakcja tomu (i serii), wstępy (s. 5–29, 155–159) i przypisy, współautorstwo przekładów – przekład/edycja źródłowa.
  • Artykuły:
   Dramaty bizantyńskie Nikosa Kazandzakisa [w:] Bizancjum, prawosławie, romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku, red. J. Ławski i K. Korotkich, Białystok 2004 (s. 167–181).
   Motywy antyczne w dramatach Nikosa Kazandzakisa [w:] Dramat antyczny i jego recepcja. Edd. J. Czerwińska i H. Zalewska („Collectanea Philologica” VIII), wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, ISBN 83-7171-888-8, s. 205–222.
  • Inne:
   Z Parnasu i Olimpu. Przegląd greckiej literatury współczesnej pod red. P. Krupki, ISBN 83–88746–29–4, Warszawa wyd. Heliodor 2004 – (wstęp do przekładu i przekład ballad nowogreckich, s. 32–38).
   Łacina na ławie oskarżonych, druk z okazji setnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Filologicznego, ISBN OBTA 83–912525–9-0; DiG 83–7181–338–4, s. 10–17, Warszawa, wyd. DiG/OBTA, 2004.
 • 2005
  • KsiążkiKlaudiusz Elian: Opowiastki rozmaite. Listy wieśniaków. Przełożyła i wstępem poprzedziła M. Borowska (przypisy przy współpracy A. Nowak) (seria „Biblioteka Antyczna” wyd. Prószyński i Ska), Warszawa 2005 (s. 391) – przekład/edycja źródłowa.
  • Artykuły:
   Na przykład „Antygona”. Greckie przekłady Stanisława Hebanowskiego [w:] Teatry Stanisława Hebanowskiego. Odkrycia, powtórki, rewizje, red. J. Ciechowicz, W. Zawistowski. Gdańsk 2005 (s. 97–109).
   Menander i Komedia Nowa [w:] Literatura Grecji starożytnej t. I, red. H. Podbielski, Lublin 2005 (ISBN 83-7306-172-X), s. 901–930 – rozdział w monografii.
 • 2006
  Książki:
  „Arcydzieła Literatury Nowogreckiej”, t. IV: Bajki, baśnie i bajdy ludu greckiego. Antologia, część I, wybrała, przełożyła, wstępem i notami opatrzyła M. Borowska, wyd. DiG (ISBN tomu 83-7181-417-8), Warszawa 2006 (s. 518) – przekład/edycja źródłowa.
  (redakcja naukowa) „Arcydzieła Literatury Nowogreckiej”, t. V: Bajki, baśnie i bajdy ludu greckiego. Antologia, część II, przekład zbiorowy (21 studentów filologii nowogreckiej), ISBN serii 83-7181-342-2; 978-83-7181-342-9; ISBN tomu: 83-7181-418-6; 978-83-7181-418-1, wyd. DiG/OBTA, Warszawa 2006, s. 350 – redakcja i noty – przekład/ edycja źródłowa.
 • 2007
  • Książki(współredakcja) Filhellenizm w Polsce. Rekonesans, praca zbiorowa pod red. M. Borowskiej, M. Kalinowskiej, J. Ławskiego i K. Tomaszuk, wyd. UW, Warszawa 2007 (ISBN 978-83-235-0350-7), s. 336.
  • Artykuły: Korais a sprawa polska (s. 133–142) [w:] Filhellenizm polski. Rekonesans, wyd. UW Warszawa 2007.
 • 2008
  • Książki„Arcydzieła Literatury Nowogreckiej”, t. VI: A. Korais, Wybór listów, wybór, wstęp, przekład i przypisy (z udziałem studentów) oraz redakcja całości M. Borowska, wyd. DiG (ISBN serii 83-7181-342-2, 978-83-7181-342-9; tomu 978-83-7181-521-8, Warszawa 2008 (s. 552) – przekład/ edycja źródłowa.
  • Artykuły:
   Trylogia prometejska. Nikos Kazandzakis czyta Ajschylosa [w:] Ateny, Rzym, Bizancjum. Mity Śródziemnomorza w kulturze XIX i XX wieku, red. J. Ławski, K. Korotkich, wyd. Trans Humana, ISBN 978-83-61209-17-1, Białystok 2008, s. 521–532.
   Charos-Śmierć i obraz Zaświatów w nowogreckiej pieśni gminnej [w:] Obrzęd, teatr, ceremoniał w dawnych kulturach, red. J. Olko, wyd. DiG/IBI, ISBN DiG 978-83-7181-577-5, IBI 978-83-9234-828-3, Warszawa 2008, s. 77–86.
  • InneL. Papafilipu (Papaphilippou), Splot. Wiersze zebrane. Przekład M. Borowska, wyd. DiG, ISBN 9788371815416, Warszawa 2008.
 • 2009
  • Książki„Arcydzieła Literatury Nowogreckiej”, t. VII: A. Korais, Papatrechas, przełożyła, wstępem, przypisami i indeksami opatrzyła M. Borowska, wyd. DiG (ISBN serii 83-7181-417-8; 978-83-7181-342-9; tomu 978-83-7181-629-1), Warszawa 2009 (s. 245) – przekład/edycja źródłowa.
  • ArtykułyPrzestrzeń i czas w dramacie greckim [w:] Kategorie i funkcje czasu w ujęciu starożytnych. Temporis categoriae ac munera ab antiquis auctoribus expressa, red. J. Czerwińska, I, Kaczor, M. Koźluk, A. Lenartowicz, J. Rybowska, ISBN978-83-7525-359-7, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 53–65.
 • 2010
  • Książki„Arcydzieła Literatury Nowogreckiej”, t. VIII: J. Makrijanis, Topornym piórem. Pamiętniki z powstania greckiego i pierwszych lat wolności, przełożyła, wstępem, przypisami i indeksami opatrzyła M. Borowska, wyd. DiG (ISBN serii 83-7181-342-2, 978-83-7181-342-9; tomu 978-83-7181-691-8), Warszawa 2010 (s. 794) – przekład/edycja źródłowa.
  • InneZamiast tez do dyskusji na temat: Po co ludziom krasnoludki?, czyli jak się Mizomit z Filomitem spierali… [w:] Debaty IBI AL, t. II, ISBN 978-83-929244-4-9, Warszawa 2010, s. 92–96.
 • 2011
  • Artykuły:
   Odrodzenie tragedii greckiej – „Erofila” Chortatsisa [w:] Starożytny dramat. Teoria. Praktyka. Recepcja (Księga pamiątkowa ku czci prof. prof. R.R. Chodkowskiego i H. Podbielskiego), red. K. Narecki, wyd. KUL, Lublin 2011, s. 159–171.
   The Docile Donkey and the Sobbing Seal. Animals in the Stories of Alexandros Papadiamantis [w:] Birthday Beasts’ Book. Cultural Studies in Honour of Jerzy Axer, red.: K. Marciniak, wyd. Wilczyska,Warszawa 2011, ISBN 978-83-928972-9-3, s. 19–29.
   Ogrody Charosa. Ogród i śmierć w wybranych utworach poezji nowogreckiej, „Prace Filologiczne” 1 (2011), s. 119–134.
  • InneNota: Dzieje i kultura nowożytnego Cypru na polskich uczelniach w: publikacji zbior. Polska-Cypr. Z kraju Szopena na wyspę Afrodyty. Relacje historyczne i kulturowe, Nikozja 2011, ISBN 978–9963-691-60-9, s. 364–367; Język: nowogrecki i polski.
 • 2012
  • Książki:
   (współredakcja naukowa) Wyspiański –Kazandzakis i modernistyczne wizje antyku. Redakcja naukowa M. Borowska, M. Kalinowska, P. Kaniecki, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa i AL UW, Warszawa 2012, ISBN AL UW 978-83-63636-08-1, s. 278.
   Filhellenizm w Polsce. Wybrane tematy. Praca zbiorowa pod redakcją M. Borowskiej, M. Kalinowskiej i K. Tomaszuk, wyd. UW, Warszawa 2012, ISBN 978-83-235-1056-7, s. 400.
  • Artykuły:
   Mnimuria wyspy Skiatos. Cmentarz w opowiadaniach Aleksandrosa Papadiamandisa, „Prace Filologiczne” nr 2 (5) (2012), s. 283–297.
   Kazandzakis i Herodot. Uwagi o dramacie „Melissa” [w:] Wyspiański – Kazandzakis i modernistyczne wizje antyku (zob. wyżej).
   Konstantyn Kumas [w:] Filhellenizm w Polsce, Wybrane tematy (zob. wyżej).
  • InneG. Stawridis [G. Prlicev], Armatol w: „Colloquia Humanistica” (The Continuity and Discontinuity as a Research Problem) 1 (2012), s. 243–268 – przekład poematu z nowogreckiego.
 • 2013
  • Książki:
   „Arcydzieła Literatury Nowogreckiej”, t. IX: A. Papadiamandis, Sny na różanych wybrzeżach, przełożyła, wstępem, przypisami, słownikiem i indeksem opatrzyła M. Borowska, wyd. DiG/AL UW, Warszawa 2013, ISBN 978-83-7181-792-2, s. 558 – przekład/edycja źródłowa.
   (redakcja naukowa) „Arcydzieła Literatury Nowogreckiej”, t. X: A. Papadiamandis, Opowieści wyspy Skiatos, zbiorowy przekład studentów, redakcja, przypisy, słownik i indeks M. Borowska, wyd. DiG/AL UW, Warszawa 2013, ISBN 978-83-7181-793-9, s. 346.
  • ArtykułyGenerała Makrijanisa relacja z powstania greckiego roku 1821, „Przegląd historyczny” CIV, zesz. 4 (2013), s. 791–807.
  • InneStudia helleńskie, s. 91–114 w: Antyk i my w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną, koncepcja i redakcja K. Marciniak, wyd. AL UW, Warszawa 2013, s. 294 – przeglądowy.
 • 2014
  • Książki:
   (współredakcja całości) Cypr – dzieje, literatura, kultura, tomy I–II, praca zbiorowa pod redakcją M. Borowskiej, K. Kordosa i D. Maliszewskiego, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64003-06-6, s. 512 + 468.
   Sparta w kulturze polskiej. Część I: Model recepcji, spojrzenie europejskie, konteksty greckie. Praca zbiorowa pod redakcją M. Borowskiej, M. Kalinowskiej, J. Speiny i K. Tomaszuk, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64003-11-0, s. 558.
  • ArtykułyPanorama greckojęzycznej literatury cypryjskiej w: Cypr – dzieje, literatura, kultura, zob. wyżej t. II, s. 45–170 (ok. 6 arkuszy) – ujęcie monograficzne.
 • 2015
  • Książki(koncepcja, redakcja naukowa całości oraz wstęp, przekłady i opracowania części) Eurypides, Tragedie. Tom V (fragmenty). Przekład i opracowanie zbiorowe pod redakcją i ze wstępem M. Borowskiej, ISKŚiO UWr, Wrocław 2015, ISBN 978-83-940893-3-7, s.739 – przekład/edycja źródłowa.
   (współredakcja) Sparta w kulturze polskiej. Część II: Przekroje, syntezy, konteksty. Praca zbiorowa pod redakcją M. Borowskiej, M. Kalinowskiej, D. Kaji, J. Speiny, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2015, ISBN 978-83-64003-54-7, s. 384.
  • ArtykułyLeonidas i Temistokles, czyli Sparta i Ateny w greckiej tragedii historycznej XIX wieku. Przegląd utworów, s. 77–117, w: Sparta w kulturze polskiej (zob. wyżej).
  • Inne:
   Przekład z nowogreckiego J. Seferis, Żywy jak iskra Sydończyk w: „Literatura na świecie. Kawafis” nr 5–6 (2015), s. 298–303.
   Przekład (wraz z K. Holzman) fragmentów dzieł autorów greckich i rzymskich w: J. Kolendo, T. Płóciennik, Vistula amne discreta. Greckie i łacińskie źródła do najdawniejszych dziejów ziem Polski, wyd. Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW, 2015.
 • oraz przez wiele lat: Hasła przeglądowe i szczegółowe z literatury, historii i kultury Grecji Nowożytnej oraz biogramy do Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN – ok. 120.

dr Przemysław Kordos

Artykuły i książki

 • The Shadow of Diglossia. Modern Greek Language Condition at the Turn of Centuries, „EOS” LXXXIX (2002), s. 137-143.
 • Turning the Blind Eye. Secret Life of Foreign Words in Modern Greek, „EOS” XCII (2005), s. 121-132.
 • Przejazdem w Grecji. Polscy podróżnicy w Grecji w XIX i XX wieku, w: Filhellenizm polski. Rekonesans, red. M. Borowska, M. Kalinowska, J. Ławski, K. Tomaszuk, WUW Warszawa 2007, s. 309-315.
 • Dwudziestowieczna Grecja oczami polskich podróżników, DiG Warszawa 2009.
 • Emmanouil Roidis’ Stories about Animals, w: Birthday Beasts’ Book, red. K. Marciniak i in., Warszawa 2011, s. 133-140.
 • Grecja w kryzysie. „Podróżując po Grecji” Nikosa Kazandzakisa, w: Wyspiański, Kazandzakis i modernistyczne wizje antyku, s. 173-184, Sublupa, Warszawa, 2012.
 • Radziwiłł i Sękowski na wodach Archipelagu, w: Filhellenizm w Polsce. Wybrane tematy, WUW, Warszawa 2012, s. 186-199.
 • Powstanie greckie jako maska dla wydarzeń powstania styczniowego w powieści Kazimierza Gregorowicza,” Karaiskakis. Obrazek historyczny z epoki Powstania Greckiego 1819″, w: Filhellenizm w Polsce. Wybrane tematy, WUW, Warszawa 2012, s. 269-276.
 • Patrick Leigh Fermor’s Helleno-Romaic Dilemma, „Colloquia Humanistica” 1 (2012), s. 135-144.
 • Grecy udomawiają Greków, “Stan Rzeczy”, 3 (2012), s. 116-136.
 • Na Pierwszym Cmentarzu Miejskim w Atenach, “Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”, 2(5) (2012), s. 83-98.
 • Cypr w relacjach polskich podróżników od XVI do XX wieku, w: Polska – Cypr. Z kraju Szopena na wyspę Afrodyty. Relacje historyczne i kulturowe, Nikozja 2011, s. 48-80.
 • Polska bibliografia książek poświęconych Cyprowi, w: Polska – Cypr. Z kraju Szopena na wyspę Afrodyty. Relacje historyczne i kulturowe, Nikozja 2011, s. 288-296.
 • Geografia, klimat i przyroda Cypru, w: Cypr: dzieje, literatura, kultura, t. I, red. Małgorzata Borowska, Dariusz Maliszewski, Przemysław Kordos, Warszawa 2014, s. 14-30.
 • Polscy podróżnicy na Cyprze i o Cyprze, w: Cypr: dzieje, literatura, kultura, t. I,
  Małgorzata Borowska, Dariusz Maliszewski, Przemysław Kordos, Warszawa 2014, s. 375-390.
 • Współczesne społeczeństwo cypryjskie, w: Cypr: dzieje, literatura, kultura, t. II, Małgorzata Borowska, Dariusz Maliszewski, Przemysław Kordos, Warszawa 2014, s. 259-282.
 • O cypryjskiej kulturze ludowej, w: Cypr: dzieje, literatura, kultura, t. II, red. Małgorzata Borowska, Dariusz Maliszewski, Przemysław Kordos, Warszawa 2014, 333-352.
 • Głupie, złe i brzydkie. Kalikandzari – greckie antykrasnoludki, w: Ludzie i krasnoludki, powinowactwa z wyboru, red. Tadeusz Budrewicz, Joanna Majchrzyk, Warszawa 2014, s. 65-72.
 • Polscy podróżnicy w Sparcie (wraz z Alicją Kordos), w: Sparta w kulturze polskiej. Część I: Model recepcji, spojrzenie europejskie, konteksty greckie, red. Małgorzata Borowska, Maria Kalinowska, Jerzy Speina, Katarzyna Tomaszuk, Warszawa 2014, s. 357-382.
 • Object in traditional Greek dance: a methodological adventure, „Proceedings of the 40th CID Dance Congress in Athens”, tekst dostępny online: http://cid-portal.org/cdr/athens2015/cloud/Congress_Projects_of_Participants/Mr.%20Przemek%20Kordos_POLAND/.

Redakcja:
Grecja kontynentalna i Wyspy Jońskie, przewodnik Hachette/Globtrotter (Warszawa 2008), Alkis Raftis, Świat tańca greckiego (Warszawa 2013), Birthday Beasts’ Book (wraz z K. Marciniak i in., 2011), Cypr: dzieje, literatura, kultura (2 tomy, Warszawa 2014, wraz z M. Borowską i D. Maliszewskim).

Tłumaczenia:
Rozmówki grecko-polskie Bertlitza (Warszawa 2008), list Adamandiosa Koraisa w: „Arcydzieła literatury nowogreckiej”, t. VI, Warszawa 2008, esej Takisa Teodoropulosa w zbiorze Odessa transfer, Wołowiec 2009; opowiadanie Wielkanocny psałta w: „Arcydzieła literatury nowogreckiej”, t. X, Warszawa 2013; przewodnik po nowogrecku dla zwiedzających Państwowe Muzeum w Auschwitz-Birkenau; współpraca przy numerze “Literatury na Świecie” (5/6, 2015) poświęconym K. Kawafisowi: tłum. fragmentu Dziennika J. Seferisa, tekstów J. Psicharisa, D.T. Tangopulosa, P. Wlastosa.

dr Konrad Kuczara

 • Działalność Joachima V na rzecz poprawy materialnej i duchowej Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej, ,,Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej ze stolicą Apostolską i Ukrainą”, red. M.R. Drozdowski, W. Walczak, K. Wiszowata-Walczak, Białystok 2012, s. 685-692.
 • Życie i działalność Petrosa Arkudiosa (1562/63–1633), ,, Nuncjatura Apostolska w Rzeczypospolitej”, red. T. Chynczewska-Hennel, K. Wiszowata-Walczak, Białystok 2012, s. 209-221.
 • Восточнославянские концепции «Нового Иерусалима» как сакрального пограничия Европы и Азии, ,,Debaty Artes Liberales”, T. VII: Пограничья Евро-Азия, Научный Ред. 3. Морохоева, Warszawa 2013, s. 73-88.
 • Kościół prawosławny na Cyprze, w: Cypr – dzieje, literatura, kultura, t. II, pod red. Małgorzaty Borowskiej, Przemysława Kordosa i Dariusza Maliszewskiego, Warszawa 2014, s. 319-332.
 • Rumuński Kościół Greckokatolicki wobec Cerkwi prawosławnej w monarchii Habsburgów i w niepodległej Rumunii, ,,Słowiańska mozaika kultur wobec historii (nie)tolerancji i waśni religijnych” (Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne), t. 9, red. D. Gil, M. Kuczyńska, Kraków 2014, s. 191-204.
 • Grecy w Kościołach wschodnich w Rzeczypospolitej (1585–1621), Poznań 2012 (monografia).

dr Jacek Raszewski

 • George Gemistos Plethon and the crisis of Modern Greek identity [in:] Jozef Matula, Paul Richard Blum [ed.], “Georgios Gemistos Plethon: The Byzantine and the Latin Renaissance”, Olomouc 2014, ss. 433-456
 • Sparta w propagandzie reżimu Metaksasa (1936-1941), z Kają Dybowską, “Sparta w kulturze polskiej” Część I: Model recepcji, spojrzenie europejskie, konteksty greckie, Warszawa 2014, ss. 451-478
 • Cypr bizantyński w: Małgorzata Borowska, Przemysław Kordos, Dariusz Maliszewski [ed.] „Cypr. Dzieje literatura kultura”, Warszawa 2014, ss. 227-242
 • Gemistos Plethon a renesans, w: “Bizancjum i Renesansy”, Warszawa 2012, ss. 241-255
 • Review of the conference entitled “An Image of Russia in Balkans” organized by the Institute for Interdisciplinary Studies “Artes Liberales” and Association Internationale d’Etudes du Sud-Est Europeen (AIESEE) [in:] “Sprawy Narodowościowe” 40 (2012), ss. 219-221
 • Polacy i Powstanie Greckie. Rekonesans w: „Filhellenizm w Polsce. Rekonesans.”, Warszawa 2008; ss. 144-151
 • Greckie Powstanie Narodowe w twórczości Andreasa Kalwosa. „Arcydzieła literatury nowogreckiej”, Warszawa 2004; ss. 137-152, ss. 137-152
 • Nikos Kazantzaki – ecrivain inconnu en Pologne, in „Le Regard Cretois” 26 (2002); ss. 41-47
 • The Image of the British Empire in Ottonian (1835-1862). „AIESEE revue” 40-44 (2010-2014), ss. 447- 458
 • George Gemistos Plethon and the crisis of Modern Greek identity, [red.] Jozef Matula, [w:] Paul Richard Blum, „Georgios Gemistos Plethon. The Byzantine and the Latin Renaissance”, Olomouc 2014, ss. 433–456
 • Organizacja wojskowa Peloponezu według Jerzego Gemistosa Plethona, „Vox Patrum”, 35 (2015), ss. 445-457

dr Ewa Janion

 • Imaging Suli. Interactions between Philhellenic Ideas & Greek Identity Discourse, Frankfurt am Main 2015.
 • Imagine there’s no Greece (in EU). The image of Greeks in a perspective of longue durée, w: Imagine there were no humanities: transcisciplinary perspectives, red. I. Ackermann et al., Warszawa 2015, s. 91-98.
 • z Ludmiłą Janion, „Falanga zdrowych mężczyzn reprezentuje normatywne społeczeństwo”? Ideał spartański i współczesne wizje Sparty z perspektywy badań nad męskością, w: Sparta w kulturze polskiej, cz. II., red. M. Borowska et al., Warszawa 2015, s. 339-362.
 • Sparta w relacjach podróżników do Suli i historyków Suli w XIX wieku, w: Sparta w kulturze polskiej. Część I: Model recepcji, spojrzenie europejskie, konteksty greckie, red. M. Borowska, M. Kalinowska, J. Speina, K. Tomaszuk, Warszawa 2014, s. 73-92.
 • Wizerunek Greczynki we włoskiej sztuce filhelleńskiej w kontekście kultury europejskiej połowy XIX wieku, w: Interdyscyplinarność: podróż szlakiem kultur, red. A. Gotchold, Warszawa 2013, s. 37-59.
 • Zniszczenie Psar w greckiej i polskiej literaturze XIX wieku, w: Filhellenizm w Polsce – wybrane tematy, red. M. Borowska, M. Kalinowska, K. Tomaszuk, Warszawa 2012, s. 94-102.
 • Polemika Józefa Dunin Borkowskiego z Aleksandrem Chodźką na temat przekładów pieśni nowogreckich, w: Filhellenizm w Polsce – wybrane tematy, red. M. Borowska, M. Kalinowska, K. Tomaszuk, Warszawa 2012, s. 336-342.