Poniżej znajduje się wykaz pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych i wykładających w PSH (po kliknięciu na link nastąpi przekierowanie do biogramu pracownika na stronie WAL).

 

Kierownik Pracowni:

 

Wykładowcy:

 

Lektorzy języka nowogreckiego:

  • Wlasios Montemarkos
  • Sotiris Karajeorjis