Πληροφορίες σχετικά με το Εργαστήριο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Βαροσβίας.

Πρακτικά:

 
Αναφορές (Ιούνιος 2011):

  1. Διπλωματικές εγρασίες φοιτητών
  2. M. Borowska, Hellenic Studies (στα αγγλικά, από το βιβλίο Antiquity and We, ed. K. Marciniak, Warsaw 2014)

 
Ταινία για το Τμήμα (2015):